~!!~...ಮರೆಯಬೇಕು ನಾ ನಿನ್ನ....~!!~


ಮರೆಯ ಬೇಕು ನಾ ನಿನ್ನ
ಆ ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳನೆಲ್ಲ ಮರೆಯ ಬೇಕು ||
ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪ ಬಯಸಿ ಹುಡುಕಿದರು
ಸಿಗದಂತೆ ಮರೆಯಬೇಕು ನಾ ನಿನ್ನ ||

ಪದ ಬರೆಯಲು ಕೂತಾಗ
ನೆನಪಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ನಿನ ಮೊಗವ||
ನೊಂದು ನಾ ಕೂತಾಗ ಬಂದು ನೀ
ನುಡಿದ ಮಾತುಗಳನೆಲ್ಲ ಮರೆಯ ಬೇಕು ನಾ||

ನಾ ನೀ.. ಕೂತು ಕಟ್ಟಿಹ
ಕನಸುಗಳನೆಲ್ಲ... ಆ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲ
ಮರೆಯಲಾಗದೆ ಕಾಡಿದರು...
ನಾನಿಂದು ಮರೆಯಲೇ ಬೇಕು ||

Comments

 1. awesome but i don't think forgetting is not easy.....
  when you try to forget the memories will refresh ;) so forget to forget..... :D

  ReplyDelete
 2. very Nice but whom do you wanna forget???????

  ReplyDelete
 3. thank u ashwini...:) one whom i wanna forget!!

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Munjaneya sobagige!!

ದ್ವಂದ್ವ !

Words ForEver...