Thursday, December 2, 2010

~~~~ಹಕ್ಕಿ~~~~

ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದ ಹಕ್ಕಿ
ಯಾರನು ಲೆಕ್ಕಿಸದ ಹಕ್ಕಿ ||
ಕಂಡವರೆಲ್ಲ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಹಕ್ಕಿ
ನನ್ನದಾಗ ಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವ ಹಕ್ಕಿ||

ಬಂಧನ ಒಲ್ಲದ ಹಕ್ಕಿ
ಎಲ್ಲರ ಬಂಧಿಸುವ ಹಕ್ಕಿ||
ನಗಿಸುವ ಹಕ್ಕಿ
ಜೊತೆಗೆ ನಲಿಯದ ಹಕ್ಕಿ||

ನೋವನು ಕೇಳದ ಹಕ್ಕಿ
ನಗುವಿಗೆ ಮರೆಯದ ಹಕ್ಕಿ||
ತಾನು ತನದೆನ್ನುವ ಹಕ್ಕಿ
ಮಮತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ಹಕ್ಕಿ||


Monday, September 13, 2010

~~ನಾನೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ~~

ನಾನೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ
ಬೇಡ ಎಂದರು ಬಿಡದೆ,ಬೆಂಬಿಡಡೇ ಕಾಡುವ||

ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಾ ಕಳೆದಾಗ
ಎಲ್ಲ ಅಗಲಿ ಹೋದಾಗ
ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವ,ನನ್ನ ಬಳಿ
ನಿಂತು ನಗುವನು..!!

ನಗುತ ಸಾವಿರ ವಿಷಯ ನುಡಿವನು
ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳದು ,ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣನು
ಹೇಗೋ!! ಎಲ್ಲೋ ಅಡಗಿ
ನಿಂತು ನಗುವನು...!!

ನನಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೂತೋಡೇ
ಬರುವನವನು,ಅಪ್ಪಿ ನನ್ನ
ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳ ಬುತ್ತಿ ಬಿಚ್ಚಿ
ನಿಂತು ನಗುವನು...!!

ಏನು ಮಾಡುವುದೋ ತಿಳಿಯದು
ಅದೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದೋ ಅರಿಯದು
ಮನವು ಮೌನವು,ಇವನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕಂಡು
ನಿಂತು ನಗುವನು..!!

ಒಂಟಿತನ ಅವನ ಹೆಸರು
ಬಲು ತ್ರಾಸ ಕೊಡುವನು
ಆಗಾಗ ಬಳಿ ಬಂದು, ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಅವನು
ನಿಂತು ನಗುವನು,ನಗುತ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವ!!

Tuesday, July 20, 2010

ನೀ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳೋ ಸಖ..!!

ನೀ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳೋ ಸಖ...
ನೀ ನನ್ನವಳೆಂದು ....
ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಕಾದಿಹೆನು
ನಿನ್ನ ಆ ನುಡಿಗೆ ||

ಈ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಸದಾ
ಕಾಡಿದೆ ಬಲು ದಿನದಿಂದ
ನನ್ನ ಕವಿತೆಗೆ ಪದವಾಗು
ಕನಸಿಗೆ ಕಣ್ನಾಗು ಬಾ ||

~!!~...ಮರೆಯಬೇಕು ನಾ ನಿನ್ನ....~!!~


ಮರೆಯ ಬೇಕು ನಾ ನಿನ್ನ
ಆ ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳನೆಲ್ಲ ಮರೆಯ ಬೇಕು ||
ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪ ಬಯಸಿ ಹುಡುಕಿದರು
ಸಿಗದಂತೆ ಮರೆಯಬೇಕು ನಾ ನಿನ್ನ ||

ಪದ ಬರೆಯಲು ಕೂತಾಗ
ನೆನಪಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ನಿನ ಮೊಗವ||
ನೊಂದು ನಾ ಕೂತಾಗ ಬಂದು ನೀ
ನುಡಿದ ಮಾತುಗಳನೆಲ್ಲ ಮರೆಯ ಬೇಕು ನಾ||

ನಾ ನೀ.. ಕೂತು ಕಟ್ಟಿಹ
ಕನಸುಗಳನೆಲ್ಲ... ಆ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲ
ಮರೆಯಲಾಗದೆ ಕಾಡಿದರು...
ನಾನಿಂದು ಮರೆಯಲೇ ಬೇಕು ||

Tuesday, May 18, 2010


Give me strength
To make life better
To change the things around
To fill the strength in the weaken hearts

Give me Strength
To feed the needy stomach
To wipe the tears of the poor
To spread love around

Monday, May 17, 2010

ದೋಣಿ ಪಯನ.......!!

ದೋಣಿ ಪಯನವು ಜೀವನ-ಚಕ್ರವು
ನಡೆಯುವುದು ಜೊತೆ ಪಯಣಿಗರೊಡನೆ|
ಸ್ಥಳವು ಬಂದೊಡೆ ಇಳಿದು ಹೋಗುವೆವು
ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ ಕೇಳದೆ ||

ಇಳಿದು ಮತ್ತಿನೊಂದು ದೋಣಿಗೋ
ಮನೆಯೂ ದೊರಕಿತೋ ನಂದನ||
ದೋಣಿಯೊಳಗಿನ ಸ್ನೇಹ - ಪ್ರೇಮವೂ
ಮರೆಯಗುವುದೆನ್ ಇಳಿಡೊದೆ||

ಸಕಲ ಜೀವ ರಾಶಿಗಳಿಗೂ
ದೈವವಿತ್ತ ವಿರಮವೂ||
ಪುರ್ನವಿರಮ ಕೊಡುವನವನು
ಅವನ ಅರಿತರೆ ಪೂರ್ಣದಿ ||

ಅರಿವಿತ್ತ ಗುರುಚರಣಕ್ಕಿದೋ ಈ
ಕವನದ ಮಾಲೆಯು
ಕಲ್ಪನೆಯು ತಂದ ತಾಯ ಚರಣಕ್ಕಿದೋ
ಕವನದ ಅರ್ಪಣೆ||


ಒಂದು ಸಂಜೆ.....!!

ಒಂದು ಸಂಜೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ
ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುವಾಸೆ ||

ಬೆಳಕ್ಕಿ ಎರಡು ಹಾರುವಾಗ
ನೋಡಿನವಾದ ಕನಸು ಕಾಣುವಾಸೆ ||

ನಿನ್ನ ಸವಿಯ ಮಾತುಕೇಳಿ
ಬಾನ ರವಿಯಂತೆ ಕೆಂಪಗುವಾಸೆ||

ಸ್ವಚ್ಛಾಂದದ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ
ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ನಲಿಯುವಾಸೆ||

ನಿನ ತೊಳ ಬಂಧನದಲಿ
ಬಂದಿ ನಾನಾಗುವಾಸೆ ||

Thursday, February 18, 2010

Soundarya - Sundara !!

ಸದ್ ಭಾವನೆಗಳು ತರುವವು
ಮನಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯ |
ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ತರುವವು
ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ||

ನಗು,ಲಜ್ಜೆ ಮುಗ್ದತೆ
ಹೆಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯ|
ನಗು,ಅಳು,ತುಂಟತೆ,ಹಠ
ಮಗುವಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ||

ಜಪ - ತಪ ,ದ್ಯನ,ಚಿಂತನೆ
ಮುನಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ|
ಜ್ಞಾನದಾಹ,ಜಾಗೃತಿ,ಜಯ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ||

ಪ್ವಹೃಶ ,ಪರಾಕ್ರಮ,ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ
ಗಂಡಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ|
ಜಗಳ,ಪ್ರೇಮ, ಕರುಣೆ
ದಂಪತಿಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ||

ಸೌಂದರ್ಯದ ಅರ್ಥಗರ್ಭವ
ಬೇಧಿಸಿದ ಗುರುವಿಗೆ|
ಸೌಂದರ್ಯ ಭರಿತ ಜ್ಞಾನದ
ಪುಷ್ಪದಾರ್ಪಣೆ || ಗುರುವಿನ ಚರಣಕಾರ್ಪಣೆ||


Wednesday, February 17, 2010

Munjaneya sobagige!!

ಮುಂಜಾನೆಯ ಸೊಬಗಿನ
ಹೊಂಬಿಸಿಲಿನ ಕಿರಣ |
ಮೈ ಸೋಕಿತು.. ಮನಾಜಾರಿತು
ನನ್ನವನ ಹರಸಿ ||

ಚೆಲುವನೆ ನಿನ ನುಡಿಯ
ಕೇಳುವ ಈ ತವಕ
ಪುಟಿಯುತಿದೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು
ಹಬ್ಬುತಿದೆ ನನ್ ಒಲವು ||

ನಿನ ಆ ಸ್ಪರ್ಶದ ಹಿತಕೆ
ಕಾದಿದೆ ನನ ಮೈ -ಮನ
ಎಂದು ಕಾಡುವೆ ನೀ ನನ ಪ್ರೀತಿಗೆ
ನಿಜ ಹೇಳುವೆ ನನ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತವು ನಿನಗೆ ||


Baruve naa nina arasi... naa.. nina arasi !!


ತವರ ಬಂಧನವ ತೊರೆದು ,
ತಾಯ ಮಮತೆಯ ತ್ಯಜಿಸಿ,
ತಂದೆ ಒಲವ ಮರೆತು
ಬರುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಹರಸಿ || ನಾ ನಿನ್ನ ಹರಸಿ ||

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಯಸಿ,
ನಿನ್ನ ನಗುವ ಸಿರಿಯ ಹಂಬಲಿಸಿ,
ತೊರೆಯಲಾಗದ ಬಂದನವ ತೊರೆದು-
ಬರುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಹರಸಿ || ನಾ ನಿನ್ನ ಹರಸಿ ||

ಬೆಟ್ಟದೆತ್ತರ ಕನಸ ಹೊತ್ತು,
ಪುಟ್ಟ ಮನದಿ ನಿನ್ನೆ ತುಂಬಿ,
ಲಜ್ಜೆಯೊಡನೆ ಕೊಂಚ ಭಯದಿ
ಬರುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಹರಸಿ || ನಾ ನಿನ್ನ ಹರಸಿ ||

ಅಕ್ಕ - ಅಣ್ಣ ,ತಮ್ಮ - ತಂಗಿಯೆಂಬ
ಬಂಧು ಬಾಂದವ್ಯವಾ ಕಳಚಿ
ತಿಳಿದು ನೀನೆ ಎಲ್ಲವೆಂದು
ಬರುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಹರಸಿ|| ನಾ ನಿನ್ನ ಹರಸಿ ||

ಅಮ್ಮ !! ಹೇಗೆ ಹೋಗಲೇ ನಾ !!
ಒಬ್ಬಳೇ ನನ್ನವರಲ್ಲದ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ||
ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪುವರೆ ನನ್ನ
ನನ್ನವರು ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ?!!

ಎದೆ ಬಿರಿಯುತಿದೆ,ನಿನ ಬಿಟ್ಟೋಗಲು
ಹೃದಯ ಅಳುತಲಿದೆ,ನಿನ ತೊರೆಯಲೂ
ಆದರೂ ಮನ ಹರಸಿದೆ ನನ್ನವನ
ಹೊರಡುವೆ ನಾ ಅವನ ಹರಸಿ || ನಾ ಅವನ ಹರಸಿ ||

ಹರಸೆ ಅಮ್ಮ ! ನಾ ಹೊರಟೆ ನನ ಮನೆಗೆ,
ಹಾಲುಂಡಿದ ಈ ತವರು ನಗುತಲಿರಲಿ ಅನುಕ್ಷಣವೂ
ಋಣತೀರಿತೇ ನಿನ ಕೈ ತುತ್ತಿನದು!!
ಹೊರಡುವೆ ನಾ - ನಿಂದು ಅವನ ಹರಸಿ || ನಾ ಅವನ ಹರಸಿ ||

Friday, February 5, 2010

Words ForEver...


Never leave till tomorrow which you can do today
--Benjamin franklin

He slept beneath the moon
he basked beneath the sun
He lived a life of going to do
and died with nothing to be done
--james Albery

Being ignorant is not so much a shame as being unwilling to learn
to do things the right way
--Benjamin frankline

There is no wrong with ignorance,but making a career out of it is stupidity
--shiv khera

Most people go to their graves,with music still in them
--Oliver Wendall Holmes

Start doing what necessary, then what is possible and suddenly you are doing impossible
--St.Francis of assisi

You may disappointed if you fail,but you will be doomed if you don't try
--Beverley Sills

Learn to like the things that needs to be done
--Shiv Khera

Super archivers don't waste time in unproductive thoughts,
esoteric thoughts or catastrophic thoughts,they think constructively and they know that their level of thinking determines their success
--Dr.Seymour Epstein

If u really want to succeed ,form the habit of doing things that failures don't like to do.
--anonymous

I don't know the key to success,but the key to failure is trying to please everybody
--Bill Cosby
ದ್ವಂದ್ವ !

ಸತ್ಯ ಯಾವುದು, ಸುಳ್ಳುಯಾವುದು  ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದ, ಕೇಳಿದ್ದ? ನನಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಿದ್ದ? Don't trust anyone Do what you wanna do Be Str...