ಹಾಡು ನಿನ್ನದು...


Am waiting for u,dreaming for u.. its only u in my life....!!!

ನನಗೆ ನೀನು ,ನಿನಗೆ ನಾನು
ನಾವಿಬ್ಬರೇ ನಮಿಬ್ಬರ ಜಗದಲಿ
ನಿನ್ನ ನಗುವಿನ ನಗುವು ನನ್ನದು ,
ಅಳುವಳಿ ನಾ ಕಂಬನಿ

ಬದುಕಿನರ್ಥ ಅರಿವೇ ನಾನು,
ತೂಗುವ ನಿನ ಮಡಿಲಲಿ
ಉಸಿರು ಉಸಿರಿನ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನಿನದು
ಜೀವದಲಿನ ಚಿತನ್ಯವು

ಭುವಿಯೇ ನನ್ನ ಸೆರೆಯು ಇಂದು,
ನಿನ ಬಾಹು ಬಂಧನದಲಿ
ಜನುಮ ಜನುಮಕು ನಿನ್ನೆ ಬಯಸಿಹೆ,
ಕಾರಣ ನಾ ಅರಿಯೆನು !?!

ಪುಟಿದು ಬಂದಿಹ ಸಂಪುಟಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಯೋಲೆ,
ಕೇಳದೆ ನನ ಈ ಹಾಡು?,ನಿನ ಹೃದಯಕೆ ಮೆಚ್ಚದೆ ?
ನಿನ ನೆನಪಲೆ ಉಸಿರು ಸವೆದಿದೆ ,
ನೋಡಬಯಸೆಯ ಒಮ್ಮೆ ನೀ ?

ಹಾಡು ಇದುವೇ ಹಾರವಾಇತು,
ಬಯಸುತಿದೆ ಏಕೋ ನಿನ್ನನೆ !!!
ನೀ ಬರುವ ಆ ಗಳಿಗೆಗೆ ,
ಕಾದಿದೆ ಅದು ಕಾದಿದೆ
Comments

 1. nagashree rawarige vishwa maduwa namaskaragallu,
  kavithe oddide... manada ondukade ello nowaguthide... yako gotilla... haleya dinagalu nenapige bara thodagide. kavithe istawayithu. danyawadagallu.. innu hechina kavanagalanna bareyeri...
  inthi nimma geleya,
  vishwanath,
  mangalooru.

  ReplyDelete
 2. thank u vishwa.....
  Actually its just a try.. nice to c ur comment...!!!!
  thanks for ur encouragement :)

  ReplyDelete
 3. Hey Nagashree. It is very nice poem. Write more poems. I liked the first 2 lines the most! Great job! Waiting to see more of such poems.
  - Sowmya.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Munjaneya sobagige!!

ದ್ವಂದ್ವ !

Words ForEver...